Hur anpassar man sina nycklar till alla nya, moderna innovationer som dyker upp?

Digital nyckelhantering hjälper dig att få överblick över vilka nycklar som befinner sig på olika platser. Den dagliga hanteringen av nycklarna sker elektroniskt med tillträde till nyckelskåp och nycklar.

Elektronisk nyckelhantering ger dig

  • Besparingar genom minskad tid för nyckeladministration
  • Ökad säkerhet genom bättre nyckelkontroll
  • Minskad risk för borttappade nycklar
  • Ökad trygghet genom spårbarhet av användaren

Vart passar ett nyckelskåp?