Frågor

Kan jag administrera PULSE-systemet på en MAC- dator?

Tyvärr går det inte att använda med en MAC. PULSE-lösningen har bara utvecklats för Microsoft.