Frågor

Vad händer om jag tappar bort nyckeln?

Lösningen använder spärrlistefunktionen för attspärra de borttappade nycklarna.

Hur byter jag batteriet i nyckeln?

Det finns inget batteri i nyckeln.