Frågor

Vad innebär energiutvinning i PULSE-systemet?

Det finns inget batteri i cylindern eller nyckeln. Energin genereras när nyckeln sätts in i cylindern.

Var kan PULSE-nyckeln användas?

Den fungerar med Incedo Open-maskinvara och de övriga PULSE-enheterna, läsare…