Digitala lås

Digitala lås möjliggör säker hantering av tillträden för människor vid varje dörr. Det betyder att rätt personer kan komma in på rätt områden vid rätt tidpunkt. Dessutom möjliggör digtala lås bibehållen säkerhet över tid, då bortappade kodbärare enkelt avvaktiveras i systemet.

Till skillnad från vanliga mekaniska lås är digitala lås mer flexibela och dynamiska. Ägaren av det lokala låset bestämmer vem som har behörighet vid ett givet tillfället - ungefär som ett automatiserat trafikljus som du kontrollerar. Användaren väljer vilken kodbärare som passar vid vilket tillfälle, tex mobiltelefon, nyckelbricka eller kod.

Digital låsning omfattar bland annat digitala dörrlås för extern och invändig användning, digiala låssystem för fastigheter med flera hyresgäster eller för komersiella fastiheter. ASSA ABLOY erbjuder anpassade digiala lösningar beroende på situation.

Yale - digitala lås för entreprenad och flerbostad

Nycklar med Digital behörighet

Aperio® - trådlösa lås för att uppgradera system

Ta hjälp av våra Säkerhetsrådgivare. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!