Matcha krav utan kompromiss

Lösningar

ASSA ABLOY erbjuder ett brett utbud av traditionella och nya lösningar med vilka olika dörrmiljöer kan skapas och ständigt utvecklas. Låt oss guida dig till rätt lösning.

Digitala lås

Digitala lås möjliggör säker hantering av tillträden för människor vid varje dörr. Det betyder att rätt personer kan komma in på rätt områden vid rätt tidpunkt. Dessutom möjliggör digtala lås bibehållen säkerhet över tid, då bortappade kodbärare enkelt avvaktiveras i systemet.

Läs mer om Digitala lås

Dörrstyrning

Mångsidig lösningar för att klara utmaningarna för tyst och säker stängning, enkel öppning och säker utrymning samtidigt som du garanterar en enkel och trevlig upplevelse för slutanvändare.

Läs mer om dörrstyrning

Elektrisk låsning

Elektrisk låsningsutrustning erbjuder den perfekta kombinationen av snabb och bekväm tillgång, säker utgång, distansövervakning och sist men inte minst hög säkerhet.

Läs mer om elektrisk låsning

Mekanisk låsning

Alla låssystem har sina unika uppsättningar av cylindrar och nycklar och används för olika ändamål. ASSA ABLOY erbjuder fler olika mekaniska låsplattformar för att kunna erbjuda rätt låslösning på rätt plats i ett låssystem. Därtill erbjuds också programvaror för administration.

Läs mer om mekaniska låssystem

Passersystem

Accesskontroll är säker hantering av tillträden för människor när de flyttar genom en byggnad eller på en plats. Ett accesskontrollsystem garanterar att rätt personer kan komma in på rätt områden vid rätt tidpunkt och innefattar oftast passersystem och larm

Läs mer om passersystem

Nyckelhantering

Elektronisk nyckelhantering hjälper dig att få överblick över vilka nycklar som befinner sig på olika platser. Den dagliga hanteringen av nycklarna sker elektroniskt med tillträde till nyckelskåp och nycklar.

Läs mer om nyckelhantering

ASSA ABLOY Samverkande system

Trenden är att ”IT styr låsningen”, vilket medför krav på samverkande säkerhetslösningar. Varje systemplattform fungerar effektivt var för sig, men därutöver samverkar dom för att tillsammans ge dig en helhetslösning för säkerheten i dina fastigheter.

Läs mer om Samverkande system

Branschlösningar

ASSA ABLOY-lösningar säkrar en viktig del av vardagen för organisationer och företag runt om i världen.

Läs mer

Produkter

Säkerhetslösningar utförs av produker och kompnenter, i produktdatabasen hittar du me specifik informaiton.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur  ASSA ABLOY passar för dina säkerhetsbehov? Kontakta oss för att få rätt hjälp.

Kontakta oss