Passersystem med ASSA ABLOY ARX på Chalmers Tekniska Högskola

/global/scaled/2362x1027x0x194x1000x435/Other-ASSA-SE-Losningar-Referenser-Bilder-ref-chalmers-1.jpg

Chalmers Fastigheter AB valde ASSA ABLOY ARX och Pando Secure för sitt nya passersystem för att uppnå en framtidssäker, hög säkerhetsnivå.

Det var två avgörande faktorer som gjorde att Chalmers Fastigheter AB valde ASSA ABLOY som leverantör.

– För det första ville vi ha ett modernt och framtidssäkrat system. För det andra ville vi ha en leverantör där vi kunde lita på att de skulle finnas kvar som en pålitlig partner i framtiden, säger Ulf Redsäter, fastighetsförvaltare vid Chalmers Fastigheter AB.

30 fastigheter i samma passersystem

Totalt handlar det om 30 fastigheter som ägs av Chalmers Fastigheter AB. Huvudkomponenterna i systemet består av ARX passersystem inklusive centraler och ASSAs beröringsfria läsare, Pando™ Secure. Den sistnämnda ingår iserie framtidssäkrade läsare.

Ett kommunikativt passersystem

Centralerna i ARX har ett sätt att kommunicera som är unikt i säkerhetsbranschen men väl beprövat inom databranschen. Alla centralenheter använder sig av dynamiska IP adresser, kommunicerar med protokollet SSL/TLS och byter automatiskt till kundunika kryptonycklar i samband med installation. Metoden kan jämföras med det sätt som bankerna kommunicerar på. Därför kan ARX, utan säkerhetsrisk, installeras i företagets eller fastighetens befintliga nätverk vilket blir en kostnadseffektiv lösning då du inte behöver bygga upp ett unikt nätverk för ditt säkerhetssystem.

Vill du veta mer om hur ASSA ABLOY passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om våra lösningar.