Säkerhetslösningar för företag inom Telekom-branschen

Inom telekombranschen ligger anläggningarna ofta geografiskt utspridda. Säkerheten måste hållas på en hög nivå samtidigt som det krävs att personal snabbt kan komma in för service.

Höga krav på driftsäkerhet

Företag inom telekom levererar tekniska lösningar för till exempel kommunikation och överföring av ljud och bild till mottagare inom både den privata, offentliga och kommersiella sektorn. Kravet på driftsäkerhet är hög, liksom på snabb och enkel tillgång för behörig personal.

Lokalerna är ofta spridda över ett stort geografiskt område , ibland med många mindre teknikbyggnader och maststationer som snabbt ska vara åtkomliga för service och underhåll. Övervakning och kontroll måste kunna skötas centralt via nätverk eller internet.

Sköt både nyckelhantering och passersystem på distans

Med sin kompletta produktportfölj kan ASSA ABLOY erbjuda en heltäckande säkerhetslösning. Vi har system för kontroll av nycklar och passersystem som både kan administreras och uppdateras på distans samt garanterar smidigt inträde för rätt person vid rätt tillfälle, samt skydd mot intrång av obehöriga. Det är också lätt att ansluta andra praktiska funktioner som till exempel mätning och rapportering av temperatur och fukt.

Låsprodukter och projekteringshjälp

På våra sidor Arkitekt & projekteringberättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge vid projektering av en dörrlösning. I Produkter kan du hitta alla våra produkter indelat efter produkttyp.

Ta hjälp av våra Säkerhetsrådgivare. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

Kontaktperson