Avancerad låsteknik skyddar regalskeppet Vasa

/global/scaled/5472x2381x0x1014x1000x435/Other-assa-se-losningar-referenser-bilder-vasamuseet-vasaskeppet-vasamuseet-toppbild.jpg

Regalskeppet Vasa sjönk på sin jungfrufärd 1628. Idag skyddas hon av ASSA ABLOY ARX passersystem med vandalskydd, CLIQ®-cylindrar och panikreglar.

Vasamuseet ingår tillsammans med Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona i Statens maritima museer, en statlig myndighet med uppdrag att hålla det maritima kulturarvet levande.

Besökarna på Vasamuseet ska kunna röra sig fritt i lokalerna samtidigt som de oersättliga museiföremålen måste skyddas. En snabb evakuering av tusentals människor måste också vara möjlig. Säkerhetskraven, inte minst på tillträdesskyddet, är därför högt ställda.

Ett enhetligt säkerhetssystem

Det var i samband med utbyggnaden av Vasamuseet och Marinmuseum år 2013-2014 som det beslutades om investering i ett nytt låssystem.

– Vi vill ha ett elektromekaniskt system där det är enkelt att spärra nycklar. Systemet skulle vara gemensamt för hela myndigheten och kunna installeras utan vi behövde ändra på dörrarna för att få plats med den nya cylindern. Därför valde vi CLIQ® Remote.

Tidigare hade viss personal knippor med tiotalet nycklar.

– Det slipper dom nu, tack vare CLIQ® Remote, där det räcker med en nyckel, berättar Michael Andrésen, drift- och säkerhetsansvarig på Statens maritima museer.

Nycklarna kan uppdateras på distans med unik behörighet för varje person, beroende vilka lokaler de behöver access till. Även hyresvärden har nycklar, som lånas ut till hantverkare som behöver tillfällig access, främst till museernas tekniska utrymmen.

ARX med on-line-läsare

– Vi har också installerat passersystemet ARX med on-line-läsare och beröringsfria taggar. Passersystemet sitter i hundratalet dörrmiljöer på muséerna där det är hög genomströmning för att kunna begränsa det antal medarbetare som behöver använda nyckel. Både tagg och kod används, beroende på säkerhetskravet. Vi använder olika ARX-läsare, bland annat av estetiska skäl.

2 000 besökare kräver snabba utrymningsvägar

Vasamuseet får ha högst 2 000 samtidiga besökare i skeppshallen. Besökarna måste snabbt kunna evakueras vid till exempel en brand.

– Vi har därför nödreglar på entrédörrarna och panikreglar från ASSA ABLOY på dörrarna i den stora skeppshallen.

Vill du veta mer om hur ASSA ABLOY passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om våra lösningar.