Trådlösa läsare och passersystemet ARX på Stockholmsmässan

/global/scaled/5385x2347x16x658x1000x435/Other-ASSA-SE-Losningar-Referenser-Bilder-ref-stofair-2.jpg

Stockholmsmässan arrangerar ofta stora evenemang med förhöjd säkerhet. Men även mindre möten och konferenser. Här passar passerkontroll med ARX och trådlösa Aperio-läsare perfekt.

− Vi har mycket ASSA ABLOY i huset, konstaterar Leif Dahllöf, fastighetschef på Stockholmsmässan.

Många i lokalerna ställer krav på trygghet ochg säkerhet

De stora strömmarna av människor med lika funktioner kräver effektiv säkerhet. Utställningsbyggare, politiker, artister, restaurangentreprenörer och föreläsare ska ges tillträde till lokalerna utifrån sina behov och det ska ske på ett tryggt och säkert sätt.

Här spelar ASSA ABLOYs passersystem ARX en avgörande roll. Det är ett stort system med bland annat kortläsare och porttelefoner. Styrningen av passersystemet sker via ett överordnat system som på dataskärmar ger kontroll över samtliga delar av Stockholmsmässan. Inbrottslarm, brandlarm och porttelefoner är också integrerade.

Trådlösa kortläsare på mötesrummen

Under mässtillfällena finns femton mindre mötesrum att hyra för utställare. Till dessa rum används den trådlösa kortläsaren Aperio som är helt integrerad i passersystemet och som ger ökad säkerhet även på innerdörrar utan kabeldragning.

− Vi är jättenöjda, säger Annika Gejler kongress- och säkerhetssamordnare på Stockholmsmässan. Det är smidigt, ger större trygghet, och det billigare att tillverka kort än nycklar.

Vill du veta mer om hur ASSA ABLOY passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om våra lösningar.

Vill du veta mer om säkerhetslösningar för din bransch?