Säkerhetslösningen på Skansen är komplex med många krav

/global/scaled/1922x836x6x423x1000x435/Other-ASSA-SE-Losningar-Referenser-Bilder-ref-skansen-1.jpg

Att lösa säkerheten på Skansen är en komplex uppgift. De kulturhistoriska byggnaderna måste skyddas, djuren ska avgränsas från alltför entusiastiska besökare och stora publikflöden hanteras på ett tryggt vis.

De stora rovdjuren är en viktig publikmagnet på Skansen, men basen i verksamheten är ändå de tre hundra byggnaderna.

Elektromekaniska låscylindrar med anpassad design

För att cylindern skulle passa in i den kulturhistoriska miljön har Skansens smed tillverkat framstycken i stil med dörrarnas övriga beslagning - diskret och obemärkt utan tjock cylinderring.

Rovdjurshägnen säkras av ASSA ABLOYs låssystem med CLIQ®-teknologi. Det är ett komplicerat låssystem som låser grottor, burar och servicegångar där djurskötare med olika behörigheter rör sig. CLIQ® Remote ger samma säkerhet som ett passersystem där behörigheter kan styras och där nycklar enkelt kan programmeras bort ur systemet om de skulle försvinna.

ASSA ABLOY CLIQ löser både nyckelkontroll och flexibel låsning

Göran Kirsch, stf säkerhetschef på Skansen lyfter fram två uppenbara fördelar med att använda CLIQ® Remote: nyckelkontrollen och att CLIQ®-cylindrar kan installeras i hänglås.

Sollidenscenen är en utomhusscen som motsvarar högt ställda moderna krav. Artistloger, personalutrymmen, entrédörrar, förrådsutrymmen; i stort sett alla dörrar i den nya byggnaden är försedda med ARX passersystem. Dessutom styrs vissa larmanläggningar via ARX.

Vill du veta mer om hur ASSA ABLOY passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om våra lösningar.

Vill du veta mer om säkerhetslösningar för din bransch?