Smidigt passersystem i nya nationalarenan

/global/scaled/5264x2295x624x671x1000x435/Other-ASSA-SE-Losningar-Referenser-Bilder-ref-friends-1.jpg

På Friends Arena pågår ständigt aktivitet. Tillfälligt eller fast anställda och entreprenörer passerar genom en dygnet-runt-öppen checkpoint på väg in i arenan. Passerkort eller taggar ger inträde genom vändkorsen.

Nyckelanvändningen nästan obefintlig

På Sveriges nya nationalarena är nyckelanvändningen nästan noll efter installationen av ASSA ABLOYs moderna passersystem ARX. Till vissa tekniska utrymmen och andra dörrar med färre passager är ett mekaniskt låssystem dock avgörande för säkerheten.

– Fördelen med ARX är att vi kan tilldela personer med olika funktioner tillträde till olika behörighetszoner, säger fastighetschef Stefan Cårebo. ARX är ett oerhört flexibelt system som passar vår arena och våra behov. Jag är imponerad av vad man kan göra.

Utrymingskraven höga när upp till 65 000 personer möts

Arenan som rymmer 50 000 personer vid idrottsevenemang och 65 000 vid konserter ska kunna utrymmas på sex minuter. Då gäller det att allt fungerar. Att panikreglar inte kärvar, att besöksflöden flyter i rätt riktning, att människor inte går åt fel håll. Att det är låst på rätt platser för att styra flödena och att passager ut ur arenan är fria och öppna.

Alla panikreglar kontrolleras inför alla arrangemang. Men det är bara en detalj i ett omfattande och övergripande säkerhetsarbete runt varje event, där 500 specialutbildade besöksvärdar har en framträdande roll.

Vill du veta mer om hur ASSA ABLOY passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om våra lösningar.

Vill du veta mer om säkerhetslösningar för din bransch?