Arbetsförmedlingen väljer trådlöst passersystem med Aperio

/global/scaled/1181x515x0x750x1000x435/Other-ASSA-SE-Losningar-Referenser-Bilder-ref-arbetsformedlingen-1.jpg

Arbetsförmedlingen behövde en säker lösning med flera olika behörighetsnivåer i sitt passersystem. Passersystemet ARX och trådlösa Aperio-läsare lösningen.

Varje dag besöks de lokala arbetsförmedlingarna runt om i Sverige av ett stort antal arbetssökande.

Trådlös passerkontroll med Aperio-läsare och ARX

– Aperioläsarna från ASSA ABLOY är en väldigt kostnadseffektiv lösning för oss, säger Stefan Forseth, säkerhetschef på Arbetsförmedlingen. Läsarna går snabbt att installera och vi behöver inte borra några hål i dörrarna. Det är en klar förbättring jämfört med våra tidigare lösningar.

Ett flexibilitet passersystem är viktigt för att Arbetsförmedlingen ska kunna använda sina lokaler till olika typer av aktiviteter. Valet föll därför på ASSA ABLOYs passersystem ARX.

Tre säkerhetsnivåer i lokalerna

Kontoren är indelade i tre säkerhetszoner: en första zon där besökarna har fri tillgång till datorer för att söka jobb. En andra zon som är tillgänglig för både besökare och personal och en tredje zon, där endast personalen har tillträde.

– Med passersystemet ARX är det enkelt att kontrollera de olika zonerna, säger Stefan Forseth.

Vill du veta mer om hur ASSA ABLOY passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om våra lösningar.

Ta hjälp av våra Säkerhetsrådgivare. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!