Säkerhetslösningar för statliga verk, kommuner och myndigheter

Myndigheter, kommuner och statliga verk har ofta behov av hög säkerhet i kombination med flexibilitet. En framtidssäker lösning som är lätt att administrera.

Myndigheter, kommuner och statliga verk rymmer en mängd samhällsfunktioner och verksamheter. Säkerhetskraven kan skilja sig dem emellan beroende på vilken verksamhet som bedrivs.

Slipp stora nyckelknippor med passersystem i kommunen

I den kommunala verksamheten finns fördelar med samma säkerhetslösning för alla kommunens lokaler och personal.  Borttappade nycklar är inget problem. Stora nyckelknippor behövs inte då samma nyckel eller kort kan kodas att ge tillgång till många olika dörrar genom ett passersystem.

Hög integritet i säkerhetssystemen inom rättssystem och polis

Polis, kriminalvård, åklagare och domstolar har mycket specifika säkerhetskrav. Här är det viktigt att systemet har hög integritet och är flexibelt på ett sätt som gör att verksamheten kan höja eller förändra säkerhetsnivån vid en eventuell hotbild. På ett fängelse styr anstaltens säkerhetsklassning vilken säkerhetsnivå som behövs. Håll vapen säkra och säkerhetsklassning intakt i försvaret

Inom försvaret finns allt från kontor och utbildningslokaler till lagring av vapen och ammunition, övningsområden och hemliga anläggningar. Olika säkerhetsgrad kan då sättas upp vid olika dörrar.

Vi vet att hög säkerhet ställer krav på driftsäkra dörrmiljöer och system. Vi ser till helheten i säkerhetssystemen och levererar den bästa lösningen; mekanik, elektroniska lösningar, larm och passersystem.

Låsprodukter och projekteringshjälp

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge vid projektering av en dörrlösning. I Produkter kan du hitta alla våra produkter indelat efter produkttyp.

Ta hjälp av våra Säkerhetsrådgivare. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!