ASSA ABLOY ARX grundbulten i Lidingö stads skalskydd

/global/scaled/2500x1088x0x450x1000x435/Other-assa-se-losningar-referenser-bilder-2015 10 07 - Lidingö Stad 0064.jpg

En trygg arbetsplats för Lidingö stads anställda och besökare är viktigt; både personal och politiker utsätts ibland för hot. Dessutom finns det dyrbar och stöldbegärlig utrustning som måste skyddas. Lidingö stad, med cirka 45 000 invånare, ligger långt framme när det gäller säkerheten, där passersystemet ASSA ABLOY ARX är en grundbult.

Gustaf Sundman är säkerhetssamordnare hos Lidingö stad med 2 500 anställda och cirka 500 entreprenörer: – Jag är ansvarig för strategiska säkerhetsfrågor, avtalsfrågor samt att utveckla stadens säkerhets- trygghets- och säkerhetsprogram, berättar han. Trygghets- och säkerhetsprogrammet täcker bland annat in brottsförebyggande åtgärder, krishantering och brandskydd. 

Ett genomtänkt skalskydd är en stor del av säkerhetsarbetet kring lokalfrågor. 

– Vi vill komma bort från nyckelhantering så långt det går och istället använda passersystem med tagg och kort, säger Gustaf Sundman. Ett borttappat kort kan snabbt spärras, men om en nyckel kommer bort måste låsen ofta bytas. 

Mikael Grevlund är säkerhetsingenjör vid Lidingö stads driftavdelning:

– Totalt handlar det om mellan 150 och 200 fastigheter med olika säkerhetsbehov och vissa fall med verksamhet 24 timmar om dygnet, berättar han. Fastighetsbeståndet består av skolor, förskolor, servicehus, äldreboenden, vårdlokaler och anläggningen Vårljus för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Flera av dessa verksamheter finns i Högsätrahuset som tidigare inrymde Lidingö sjukhus. 

Färre inbrottsförsök

Tack vare ARX har antalet falska larm minskat påtagligt. 

– Det ger väktarna mer tid för det viktiga arbetet med att förebygga brott och skadegörelse, framhåller Mikael Grevlund. 

Vill du veta mer om våra lösningar?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om våra lösningar.