Västblekinge Miljö säkrar sin verksamhet med CLIQ® Remote

/global/scaled/2494x1085x7x583x1000x435/Other-assa-se-losningar-referenser-bilder-2015 05 18 - WMAB 0002.jpg

Från kaos till ordning. Så kan man lite tillspetsat beskriva vad VMAB (Västblekinge Miljö AB) i Blekinge ville uppnå genom att installera det elektromekaniska låssystemet CLIQ® Remote.

VMAB ägs av kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström i Blekinge. Återvinningsanläggningen ligger i Mörrum och lastbilarna går i skytteltrafik med avfall från hushåll och företag. Bilarna körs på biogas från VMABs egen biogasanläggning.

– Nu slipper vi problem med borttappade nycklar och kan styra behörigheterna individuellt, säger Stefan Järlemyr, driftchef på VMAB. En rationell och säker nyckelhantering är viktigt för ett återvinningsföretag som anlitar olika entreprenörer.

Svunnen är den tid då en avfallsanläggning bara var skräpets egen kyrkogård. 

– Nu sorteras det mesta av vårt avfall i olika fraktioner för att sedan återvinnas, berättar Stefan Järlemyr. Anläggningen tar för närvarande emot cirka 45 000 ton avfall per år totalt från runt 20 000 hushåll, kommuner och industrier. VMABs egen personal sköter avfallsanläggningen i Mörrum, där också kontoret finns (se faktaruta). Även återvinningscentralerna drivs i huvudsak av egen personal, medan transporterna av avfallet sköts av fristående entreprenörer.

Säkerheten är A och O

Att likna avfallsanläggningen i Mörrum vid Fort Knox i USA, där guldreserven förvaras, är förstås att ta i. Men säkerheten är viktig; det som är sopor för den ene kan vara guld värt för den andre. Anläggningen kringgärdas därför av staket med taggtråd. 

Vill du veta mer om våra lösningar?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om våra lösningar.