Säkerhetslösningar för industri

Inom industrisektorn ryms både traditionella fabriker och logistikanläggningar. Här måste ofta låssystem, passersystem samt säkerhetslösningar vara flexibla. De ska ge en hög säkerhetsnivå och vara tillräckligt robusta för att tåla extrema väderförhållanden.

En större fabriksanläggning kan ha flera entréer och dörrar för leverans och distribution med personal som arbetar i skift dygnet runt. Geografiskt utspridda anläggningar ska alla hanteras med en gemensam säkerhetslösning.

Skalskydd och tillgänglighet är lika viktigt

Ett skalskydd som skyddar mot inkräktare, elektroniska passersystem och huvudnyckelsystem garanterar enkel åtkomst till rätt person vid rätt tidpunkt. Säkerhet i form av nödutgångar, mekaniska låssystem med hög säkerhet och möjlighet att sköta passersystemet på distans är några av de saker vi kan addera för en optimal lösning.

Vilka av våra produkter som passar just din anläggnings behov tittar vi på tillsammans.

Låsprodukter och projekteringshjälp

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge vid projektering av en dörrlösning. I Produkter kan du hitta alla våra produkter indelat efter produkttyp.

Ta hjälp av våra Säkerhetsrådgivare. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

Kontaktperson