Landstinget Västmanland har ett av landets största ARX-system

/global/scaled/3150x1370x0x1637x1000x435/Other-ASSA-SE-Losningar-Referenser-Bilder-ref-vastmanlandsjukhus-1.jpg

Landstinget Västmanland är en stor arbetsplats med en geografisk spridning över ett helt län och ungefär 6 000 medarbetare. Det gäller att rutinerna fungerar som de ska och att alla kommer in där de behöver utan problem.

– Med ett traditionellt nyckelsystem blir säkerheten sårbar i en så här stor organisation, säger Ulf Greijer, driftingenjör på landstingets avdelning Fastighet/Teknik. Om någon till exempel tappar en nyckel handlar det om stora kostnader för att byta lås.

Nyligen installerade Landstinget Västmanland ett av landets största ARX-system på alla dörrar.

Passersystem med ASSA ABLOY ARX

Ett gemensamt passersystem underlättar och effektiviserar på många sätt. Med det nya ARX-systemet gör det mindre om någon skulle tappa bort sitt passerkort. Det är bara att spärra kortet och ladda ett nytt kort med rätt behörighet.

Runt om i länet finns fler än tusen online-läsare uppmonterade. Dessutom ett antal offline-läsare och trådlösa Aperio-läsare.

Idag uppdateras hela ARX-systemet automatiskt mot HSA (Hälso- och Sjukvårdens adressregister) varje morgon klockan 05.00. Då uppdateras också alla uppgifter som har blivit aktuella sen sist. Och så fungerar rätt kort på rätt plats den här dagen också.

Vill du veta mer om hur ASSA ABLOY passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. Det mesta du behöver veta om våra lösningar finns under För företaget.