Karolinska löser säkerhetsproblem med hjälp av ASSA ABLOY

/global/scaled/2717x1182x0x316x1000x435/Other-ASSA-SE-Losningar-Referenser-Bilder-ref-karolinska-1.jpg

Om det börjar brinna ska det vara lätt att utrymma ett sjukhus. Men samtidigt får inte utrymningsvägarna bli svaga punkter i tillträdesskyddet.

Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, är ett av Europas största sjukhus med anläggningar i Solna och Huddinge. Sjukhusen slogs samman 2004 och erbjuder i dag drygt 1700 vårdplatser.

Om det börjar brinna ska det vara lätt att utrymma ett sjukhus. Men samtidigt får inte utrymningsvägarna bli svaga punkter i tillträdesskyddet. Sjukhuset har hittat en lösning där tillträdesskyddet säkras samtidigt som möjligheten att snabbt utrymma - och återinrymma bibehålls.

Nödutrymning och säkerhet på ett användarvänligt vis

– Att skapa en användarvänlig dörrmiljö för nödutrymning och återinrymning har varit en stor utmaning för säkerhetsavdelningen, säger Christer Matonog, brandsäkerhetssamordnare på Karolinska Universitetssjukhusets säkerhetsavdelning.

I sökandet på olika tekniska lösningar föll valet slutligen på Abloy ellås 580 med splitspindelfunktion, som kompletteras med ett nödutrymningsbehör för att stå emot belastning i en nödsituation.

Nödutrymningslösningen införs nu på bred front på sjukhuset. Det handlar om hundratals dörrar. I alla byggnadsprojekt ska det projekteras för denna lösning för utrymningsvägar.

Vill du veta mer om hur ASSA ABLOY passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. Det mesta du behöver veta om våra lösningar finns under För företaget.