Så gör ASSA ABLOY SÖS säkrare och mer tillgängligt

/global/scaled/5472x2381x0x416x1000x435/Other-assa-se-losningar-referenser-bilder-ref-Sös 1abild.jpg

Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm är ett av landets största sjukhus. Drygt 4 000 personer arbetar där och 2013 besökte närmare 150 000 patienter akutmottagningarna.

Att hitta balanspunkten mellan tillgänglighet och säkerhet är en verklig utmaning för säkerhetschefen på detta storsjukhus. Det handlar om skalskydd, attityder, flöden och ett öppet passersystem med "ett kort för allt".

Petra Dahlstrand är säkerhetschef på SÖS och Rikard Fröling har samma befattning på Locum Fastigheter som är SÖS hyresvärd. Locum har säkerhetsansvaret för skalskydd, tomtmark och gemensamma ytor, medan Petra ansvarar för den säkerhet som har bäring på SÖS vårdverksamhet.  

Både tillgängligt och säkert

Ett sjukhus ska upplevas tillgängligt för patienter, anhöriga och personal.

– Men vi strävar ändå efter att låsa mer för att öka tryggheten för alla, säger Petra Dahlstrand. Då är det viktigt att vi som arbetar och vistas i sjukhusets lokaler verkligen förstår varför vi ska ha låsta dörrar. Det handlar om att lägga fast en säkerhetskultur helt enkelt.

SÖS står inför en gigantisk om- och tillbyggnad

– Enkelheten ska bli ledstjärnan, slår Petra Dahlstrand fast. Personalen ska inte uppleva den nya tekniken för inpassering som ett hinder utan som en möjlighet. Vi ska också göra genomtänkta zonindelningar så att personalen kan förflytta sig snabbt och säkert i sjukhuset. Genom att stänga dörrar på kvällar och nätter ökar också patientsäkerheten.

En gemensam struktur

Även andra sjukhus i Stockholms läns landsting ska rustas upp.

– Vi har samma struktur på alla sjukhus när det gäller säkerhet samt personal- och patientflöden, utrymningsdimensionering med mera, berättar Rikard Fröling. Det hade vi inte kunnat göra utan att samordna projekteringen av ombyggnationen. Vid projekteringen är både Locums brandkonsulter och säkerhetskonsulter med för att motverka konflikten mellan att låsa och att utrymma.

–Vårt gamla passersystem med magnetläsare ska bytas ut mot bland annat ASSA ABLOY ARX med on- och offline-läsare, dörrkontrollenheter, centralenheter och programvara. Även dörrar, lås och beslag ska bytas ut, säger Rikard Fröling. Vi är också mycket lyhörda för verksamhetens skyddsbehov när den nya infrastrukturen för säkerhet byggs upp.

Två typer av läsare

ASSA ABLOYs online-läsare är trådbundna, berättar Jesper Hedrén på Swesafe. Det innebär att man snabbt kan spärra ett kort om det behövs. I ett trådlöst system med radioöverföring hämtas information från en uppdateringsläsare och överförs sedan till kortet. På ett sjukhus är det en fördel att kunna använda båda teknikerna för att få en flexibel lösning och medicinvagnarna kommer att förses med båda typerna av läsare. Med ASSA ABLOY ARX kan sjukhuspersonalen även använda sina eTjänstekort och entreprenörerna kan använda sina Id06-kort, som idag är ett krav inom byggindustrin.

Vill du veta mer om hur ASSA ABLOY passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om våra lösningar.

Ta hjälp av våra Säkerhetsrådgivare. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!