CLIQ® Remote har en nyckelroll på kärnkraftverket Forsmark

/global/scaled/2294x1000x0x0x1000x435/Other-assa-se-losningar-referenser-bilder-forsmark-intro.jpg

Att produktionen i ett kärnkraftverk kringgärdas av strikta säkerhetsregler vet nog de flesta. Men även skal- och tillträdesskyddet är av lätt insedda skäl rigoröst. Där har ASSA ABLOY CLIQ® Remote både bokstavligt och bildligt en nyckelroll. Under våren 2014 besökte vi Forsmark, och träffade dåvarande projektansvarige Per Vikström, för att undersöka hur installationen av CLIQ® Remote-systemet gick.

– Vi har nu påbörjat installationen av CLIQ® Remote även i Forsmark 3, berättar Per Vikström, som leder det stora låsprojektet på kärnkraftverket. Vi räknar med att slutföra installationen under 2016. 

Ökad flexibilitet

Projektet innebär att Forsmark går från en renodlad mekanisk låsmiljö från 70-talet till en modern elektromekanisk miljö där man också använder hänglås i olika driftutrymmen.

– CLIQ® Remote ger oss en mycket bättre flexibilitet än det mekaniska låssystemet, framhåller Per Vikström. Nu kan vi förprogrammera cylindrar och nycklar och ge en individuell och tidsstyrd behörighet. Om en nyckel kom bort i det mekaniska systemet måste vi byta lås. Med det nya systemet blir nyckeln oanvändbar efter en viss tid.

Den kan också spärras i CLIQ® Web Manager. Det är den mjukvara administratören användaren för att bland annat tilldela behörigheter och tidsstyra nyckelanvändningen med hjälp av en setup-nyckel och ett krypterat certifikat. Spårbarheten är en viktig trygghetsfaktor, inte minst på ett kärnkraftverk. Med CLIQ® Web Manager lägger administratören även in accessprofiler. När nyckeln delas ut till någon med denna profil får personen automatiskt tillgång till alla cylindrar i profilen. Denna funktion har Forsmark stor nytta av. 

Vill du veta mer om hur ASSA ABLOY passar dina säkerhetsbehov? På våra sidor Projektering och BIM berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. Det mesta du behöver veta om våra lösningar finns under För företaget.

Ta hjälp av våra Säkerhetsrådgivare. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!