Affärsverken i Karlskrona väljer lösningar från ASSA ABLOY

På ön Trossö i Blekinge skärgård ligger Karlskrona. Staden grundades 1680 och präglas än idag av sin äldre bebyggelse som numera är upptagen på Unescos världsarvslista, där stora delar av örlogsbasen också ingår. Det kommunala bolaget Affärsverken har även det en lång historia i Karlskrona. Redan 1905 beslutades det att bygga “Karlskrona stads elektricitetsverk” för distribution till allmänheten. Idag drivs verksamheten vidare inom affärsområdet elnät. Frågorna vi har till Affärsverken är många, och VD Anna Wallin tar god tid på sig att utförligt berätta och beskriva.

– Affärsverken har verksamhet inom flera olika branscher. Energi, renhållning, bredband och skärgårdstrafik är våra fokusområden. Affärsområde Energi består av fjärrvärme med elproduktion, samt elhandel och andra energitjänster så som exempelvis solenergi. Affärsområde Kommunikation består av elnät och stadsnät.

– Vi har sedan många år tillbaka byggt ett fibernät i Karlskrona kommun, som ska ge alla kommuninvånare och företag en möjlighet till bredband med hög kapacitet. Elnätet omfattar ca 20.000 anslutningar. Vi har en organisation som arbetar med utbyggnad, drift och övervakning. Inom Affärsområde Cirkulär har vi en stor deponianläggning där vi hanterar byggmassor, återvinningsmaterial och avfall. Vi ansvarar även för hushållshämtningen inom kommunen. Ytterligare ett affärsområde är vår Skärgårdstrafik. Här kör vi både reguljära turer året runt samt en charter- och rundturstrafik under sommaren, berättar Anna Wallin.

Med en så omfattande verksamhet kommer stora utmaningar. Tillsammans med ASSA ABLOY har Affärsverken under 20 års tid jobbat med lösningar för tillträde. Med tanke på storleken på verksamheten, både i antalet användare och låspunkter men också den geografiska, så har passer- och säkerhetssystemet ARX varit det självklara valet. Med ARX har inte alla dörrar kunnat säkras men det har Affärsverken löst genom att under de senaste åren kompletterat med elektromekaniska cylindrar med CLIQ-funktion.

Dennis Liljegren som är projektansvarig för säkerhetslösningen berättar:

– Vi startade upp projektet med CLIQ för ett par år sedan. Expansionen gick fort och idag har vi cirka 3000 låspunkter där det sitter CLIQ-cylindrar. Med tanke på hur vi inom Affärsverken expanderar och gör vår verksamhet mer flexibel kommer vi inom några år vara uppe på kanske 8000 CLIQ-cylindrar. Tillsammans med att vi planerar att komplettera våra fastigheter med Larm i ARX kommer både säkerhet och bekvämlighet vara så bra som vi bara kan önska.

ARX Säkerhetssystem

Ett säkerhetssystem med larm och passerkontroll.

Läs mer om ARX Säkerhetssystem

Dennis fortsätter:
– Ett av de större projekten vi arbetar med just nu är att säkra våra fiberskåp ute i stadsmiljön. Detta gör vi dels för den fysiska säkerheten men också för att det ofta ställs krav på loggning från externa aktörer, och då är CLIQ den perfekta lösningen. Luckorna till skåpen är en egenutvecklad lösning som vi tror att fler aktörer kommer vara väldigt nyfikna på.

Tillsammans med Dennis hoppar vi på en av Affärsverkens mindre färjebåtar som tar oss ut i den vackra skärgården utanför Karlskrona.

– Minns ni ubåten som gick på grund? frågar Dennis. Det var där borta. Och där inne ligger marinens varv. Det är många som rör sig i dessa vatten. Om ett par år kommer vi ha lagt fiber till de flesta öar. På så här avlägsna platser ser vi ingen annan lösning än att använda CLIQ-system om skåpen ska vara låsta. Med kommande appfunktion där teknikern kan uppdatera sin nyckelbehörighet via telefonen kommer vårt arbete här ute på öarna att bli betydligt enklare, det kommer bli rätt varje gång, oavsett vem som får serviceuppdraget.

Med en frisk bris i ansiktet och solen från en klarblå himmel skulle vi kunna stanna i det här paradiset för alltid. Och om Anna Wallin får vara med och bestämma kommer det att fortsätta var ett paradis. Anna talar gärna varmt om framtid och hållbara lösningar.

– Hållbarhet är en naturlig del i vårt innovationsarbete och vår affärsutveckling och finns alltid med i våra beslut. Hållbara affärer på både kort och lång sikt är oerhört viktigt för vårt samhälle och som kommunägt bolag känner vi ett stort ansvar för detta.

Vi förbereder vårt elnät för elektrifieringen, som är nödvändig för att klara omställningen till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. Vi satsar på affärer där det cirkulära kretsloppet är i fokus och där vi sorterar, förädlar och återanvänder material på olika sätt. Vi gör stora satsningar på att bidra till en ökad digitalisering i samhället där utveckling av nya digitala tjänster bidrar till en enklare vardag. Det innebär konkret mindre resande, möjlighet till hemarbete och effektivare samhällstjänster. En annan viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att ta initiativ till miljösatsningar. Ett sådant exempel är byggandet av Karlskrona Solpark, där alla kan vara med och äga sina solpaneler. Jag ser det som positivt att vi arbetar med aktörer som driver utvecklingen framåt med ny teknik och hållbarhet i fokus, som ni på ASSA ABLOY. Det är positivt och nutidsanpassat att nyckelhanteringen har utvecklats mot en mer säker och tryggare hantering. Tidigare kunde enstaka misstag får stora konsekvenser, vilket vi nu kan undvika på ett mycket bättre sätt, säger Anna Wallin.

Dennis Liljegren konstaterar från sitt perspektiv att alla dessa satsningar kommer att kräva nya smarta lösningar från sina leverantörer för att saker ska fungera som det är tänkt. Men just säkerheten är ju i alla fall redan löst, med ARX och CLIQ från ASSA ABLOY.

Har du frågor gällande ARX?

Ta hjälp av våra Säkerhetsrådgivare. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!