Välj säkerhetslösningar som gör skillnad varje dag i hela världenInspireras av ASSA ABLOYs säkerhetslösningar

Branschlösningar

ASSA ABLOY-lösningar används varje dag runt om i världen. De säkrar en viktig del av vardagen för organisationer och företag runt om i världen.

ASSA ABLOY Samverkande system

Trenden är att ”IT styr låsningen”, vilket medför krav på samverkande säkerhetslösningar. Varje systemplattform fungerar effektivt var för sig, men därutöver samverkar dom för att tillsammans ge dig en helhetslösning för säkerheten i dina fastigheter.

Läs mer om Samverkande system

Industri

Inom industrisektorn ryms både traditionella fabriker och logistikanläggningar. Här måste ofta låssystem, passersystem samt säkerhetslösningar vara flexibla. De ska ge en hög säkerhetsnivå och vara tillräckligt robusta för att tåla extrema väderförhållanden.

Läs mer om säkerhetslösningar för industrianläggningar

Sport, fritid och event

En anläggning med verksamhet inom idrott, sport, event och fritid är offentlig. Anläggningarna ska vara tillgängliga för allmänheten och samtidigt skyddas mot inbrott, stöld, skadegörelse och brand. Ibland måste lösningen harmoniera med en historisk byggnad, en annan gång en modern glaskonstruktion.

Läs mer om säkerhetslösningar för sport, fritid och eventanläggningar

Telekom

Företag inom telekom levererar tekniska lösningar för till exempel kommunikation och överföring av ljud och bild till mottagare inom både den privata, offentliga och kommersiella sektorn. Kravet på driftsäkerhet är hög, liksom på snabb och enkel tillgång för behörig personal.

Läs mer om säkerhetslösningar för telekombranschen

Systemplattformar

I en globaliserad värld med globala företag krävs lösningar som fungerar över gränserna.

Läs mer 

Produkter

Säkerhetslösningar utförs av produker och kompnenter, i produktdatabasen hittar du mer specifik informaiton.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur  ASSA ABLOY passar för dina säkerhetsbehov? Kontakta oss för att få rätt hjälp.

Kontakta oss