CLIQ® Remote Keys

CLIQ Remote Keys

The CLIQ key is based on ASSA's mechanical high-security platform. The key mechanical design creates the basic foundation made up of various security zones in the same way as in mechanical locking systems. 



Intelligent locking system provides control over all keys, which can be easily updated and can be tailored to suit all needs.

Specification

CLIQ Remote Nycklar

CLIQ nyckeln är baserad på ASSA's mekaniska högsäkerhets-plattform. Nyckelns mekaniska design skapar det grund- läggande fundamentet som utgörs av olika säkerhetszoner på samma sätt som i mekaniska låssystem.















Intelligenta låssystem ger kontroll över alla nycklar, som lätt kan uppdateras och kan skräddarsys för att passa alla behov.

ASSA ABLOY Mini catalogue

Get in touch! Please fill in our form and we will normally get back to you within two business days.